Archive

Chess iX bij de 50 meest succesvolle software bedrijven

Categories: Blog, NewsTags: , , Author:
Chess iX heeft een vooraanstaande plek veroverd in de lijst van 50 meest succesvolle software bedrijven. Deze notering is gepubliceerd door main Capital met branche organisatie Nederland ICT en tot stand gekomen op de volgende criteria: omzet grootte, omzet groei, mate van recurring omzet, omzet via partners, mate van internationalisatie en winstgevendheid. Onafhankelijk onderzoeksbureau Dialogic heeft de audits uitgevoerd.

De Nederlandse economie krabbelt langzamerhand op uit de financiële crisis en noteert in het eerste kwartaal van 2015 voor de vierde keer achtereen positieve groeicijfers. Met een groei van 5,3% presteert de ICT-sector bovengemiddeld (CBS, 2015). De ICT industrie is daarmee voor Nederland een zeer belangrijke sector met een omzet van meer dan EUR 34 miljard euro (ICT marktmonitor 2014) gerealiseerd door 25.000 ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan 265.000 mensen (Nederland ICT, 2014).

Binnen de Nederlandse ICT industrie is de software het snelst groeiende segment. In 2015 zal de software industrie naar verwachting met 5,3% groeien naar EUR 6,4 miljard (ICT-marktmonitor 2014). De sector laat zich kenmerken door de aanwezigheid van enkele grote spelers, echter het overgrote deel van de markt bestaat uit innovatieve MKB-bedrijven die met oplossingen inspelen op wereldwijde trends als verhoging van efficiency en productiviteit in het bedrijfsleven, klimaatverandering, vergrijzing en digitalisering.

Wereldwijd groeit de software industrie al tientallen jaren met gemiddeld 11% per jaar. In 2015 zal de industrie voor B2B software met 5.5% groeien (Gartner, 2015). Daarnaast vertoont een groot aantal sub-segmenten een veel hoger groeitempo gedreven door ontwikkelingen op gebied van BI, security, social collaboration, mobile en cloud applicaties. Voor software in de cloud aangeboden als een dienst (SaaS) wordt zelfs een gemiddelde groei van 21% verwacht (Forrester, 2015).

Resultaten uit de  Main Software 50 laten zien dat Nederlandse software bedrijven sterk internationaal actief zijn. Tussen 2010 en 2014 is de export van Nederlandse software zelfs verdubbeld van EUR 1,5 mrd naar EUR 3,1 mrd, een groeitempo van 206% (Nederland ICT, 2014).
De software industrie blijkt hiermee een belangrijke motor voor innovatie en groei van Nederlandse bedrijven. Net als in voorgaande jaren is het doel van de Main Software 50 om meer zichtbaarheid te geven aan de 50 meest succesvolle Nederlandse software bedrijven en om de software sector als geheel een duidelijker profiel te geven!

Video of the Month : Introduction to NoSQL

Categories: Blog, TechnologyTags: , , , , Author:

The internet contains lots and lots of very good video’s about all kind of interesting subjects. This month the subject is NoSQL.

NoSQL databases are becoming more and more popular for fast application development and big data applications and are used at Chess as well. A very good introduction on NoSQL databases, what they are, when to use and why there are a natural fit to Domain Driven Design is now available. So don’t miss this presentation given by one of the authors of ‘NoSQL distilled’ Martin Fowler.

Next time when you have to choose which database technology to use, you better know which choice to make.

Java class loaders to the rescue!

Categories: Blog, TechnologyTags: , , , , Author:

Sometimes you want to use an existing library or a piece of code, that works for you in case you want a single instance of it, but doesn’t work if you want to pool of them. Most of the time this is due to the usage of static structures. Rebuilding that piece of source  code it is not what you want or even possible.

Class loaders can help

In a JVM the combination of a Java class and its class loader is unique. So, the same Java class in different class loaders are, from the JVM point of view, different classes. So a Java class with static structures can be loaded multiple times in a JVM when loaded in different class loaders. So the basic idea is clear, use several class loaders to make it work.

Read more →